Over Stichting heerl’k, kom jij ons versterken?

Stichting Heerl’k is één van de jongste stichtingen van Heerle. En bestaat sinds 2015. In het algemeen kan er gezegd worden dat Stichting Heerl’k als doel heeft: het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven, gemeenschapszin, saamhorigheid, levendigheid, trots, naamsbekendheid in Heerle. Daarmee kunnen activiteiten bijdragen aan promotie van Heerle als waardevolle en actieve dorpsgemeenschap, van een dorp waar het waard is om te wonen Stichting Heerl’k werkt dus actief aan het leefbaar houden van Heerle, want het is Heerl’k leven in Heerle.

Om contact te houden met onze dorpsgenoten en iedereen daarbuiten, hebben we een website en zijn we ook actief op verschillende social mediakanalen. Daarnaast brengen we 4x per jaar een nieuwsbrief uit die in Heerle (inclusief buitengebied) wordt verspreid. We bestaan uit een actieve groep van vrijwilligers die met veel plezier en energie allerlei activiteiten organiseren en promoten, nieuwsbrieven maken, online actief zijn enz. De laatste jaren zijn we nogal gegroeid wat betreft activiteiten.

Om optimaal te kunnen functioneren als stichting, zijn we op zoek naar nieuwe (bestuurs)leden en vrijwilligers. Zodat we de werkzaamheden kunnen verdelen en de (werk)druk niet te hoog wordt. Vind jij het leuk om deel uit te maken van een gezellige club en vind je het belangrijk dat de leefbaarheid in het dorp blijft? Wellicht heb jij talenten die ons zouden kunnen helpen? Of misschien heb je gewoon een goed idee hoe we iets zouden kunnen verbeteren? We horen het graag van je! Mail voor meer informatie naar  info@heerlkheerle.nl en we nemen contact met je op.