Over Heerl’k

Stichting Heerl’k is één van de jongste stichtingen van Heerle. Vanaf 2015 bestaat deze stichting. In eerste instantie hadden we als doel het bestaan van de kerstmarkt te redden, maar in korte tijd kwamen er meer activiteiten bij.

In het algemeen kan er gezegd worden dat Stichting Heerl’k als doel heeft: het organiseren van activiteiten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven, gemeenschapszin, saamhorigheid, levendigheid, trots,  naamsbekendheid in Heerle. Daarmee kunnen activiteiten bijdragen aan promotie van Heerle als waardevolle en actieve dorpsgemeenschap, van een dorp waar het waard is om te wonen. Stichting Heerl’k werkt dus actief aan het leefbaar houden van Heerle, want het is Heerl’k leven in Heerle.

Om contact te houden met onze dorpsgenoten en iedereen daarbuiten, hebben we deze website en zijn we ook actief op verschillende social media kanalen. Daarnaast  brengen we 4x per jaar een nieuwsbrief uit die in Heerle (inclusief buitengebied) wordt verspreid.

Iedere activiteit staat los van de andere activiteiten op alle vlakken. Zo kan iedere activiteit zijn/haar eigen leden, financiële middelen etc. hebben, maar Stichting Heerl’k heeft wel een overkoepelende functie met een eigen bestuur. Het bestuur gaat niet bepalen wat er tijdens de activiteiten gaat gebeuren, maar wel proberen we zaken te regelen op organisatorisch niveau. Dus met de vergunningen en financiën kan het bestuur meedenken en meehelpen. Ook gaat iedere activiteit mee in de huisstijl van stichting Heerl’k. Dit is ook terug te zien op deze site.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

  • Hans Snoek – Voorzitter
  • Albert van Sprundel – Penningmeester
  • Marian van Oorschot – PR / Social media
  • John Valkenburg 
  • Esther Hartog – Secretaris
  • René Paesschen
  • Jordi van Kouteren – website
  • Bas de Beer
  • Geraldine Melis
  • Kim van der Wegen

De volgende activiteiten worden door Stichting Heerl’k georganiseerd:

Heerl’k Oranje (Koningsdag), Heerl’k Straatspeeldag (Nationale buitenspeeldag), Heerl’k Halloween,  Heerl’k Sint Maarten & Heerl’k Winterfeest (voorheen Heerl’k kerst). Daarnaast werken we veel samen met andere partijen zoals bijvoorbeeld Leefbaarheidsgroep Heerle, KBO, de Zonnebloem, stichting dorpshuis de Schalm, lokale horeca, vele vrijwilligers, etc. Hieruit komen soms weer nieuwe activiteiten die we (samen) organiseren.

Elke activiteit heeft zijn eigen club vrijwilligers die samen met stichting Heerl’k de activiteiten op touw zetten. Heb je ook zin om ons ergens mee te helpen? Of heb je misschien vragen of suggesties? Stuur ons dan een mailtje.

Wij willen alle sponsoren en vrijwilligers hartelijk danken voor alle steun (op welke manier dan ook). Zonder jullie kunnen we geen enkele activiteit organiseren!

Stichting Heerl´k |Herelsestraat 142 | 4726 AJ| HEERLE | info@heerlkheerle.nl | 06 30413049 | KvK 63478099